Opiskelu Maankäyttötieteiden laitoksella

Maankäyttötieteiden laitos antaa opetusta geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmissa. Geomatiikan opetus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen, geodesiaan sekä geoinformatiikkaan ja kartografiaan. Kiinteistötalouden opinnoissa on mahdollisuus erikoistua kiinteistöjohtamiseen, kiinteistötekniikkaan tai maankäytön suunnitteluun ja kaupunkitutkimukseen.

Geomatiikan alan asiantuntijat toimivat paikkatiedon ja sen sovellusten parissa, joista navigointi ja erilaiset paikannusteknologiat ovat eräitä esimerkkejä. Tietotekniikka ja ohjelmointi ovat vahvasti mukana tällä alalla, jossa tiedonhankinta, -hallinta ja tiedosta luotavat mallit ovat keskeisessä roolissa. Työnkuvaan voivat kuulua myös paikkaan ja aikaan sidotun tiedon visualisointi ja analysointi, kuten myös ympäristön mallintaminen kaksi- ja kolmiulotteisesti. Geomatiikan alan diplomi-insinöörejä tarvitaan lähes jokaisella yhteiskunnan alueella yhdyskunta- ja karttasuunnittelusta metsien kartoitukseen ja virtuaalimallien laatimiseen.

Geomatiikan koulutusohjelmaan haetaan Energia- ja ympäristötekniikan -kandiohjelman kautta tai suoraan Geomatiikan maisteriohjelmaan.

Englanninkielinen maisteriohjelman pääaine on Geoinformatics.

 

Kiinteistötalouden osaajat ovat asiantuntijoita maamme suurimman omaisuuserän hallinnassa. Maamme monipuolisin ja laaja-alaisin kiinteistöalan koulutus tarjoaa valmiudet toimia asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kiinteistömarkkinoiden toiminta, kiinteistöjen arviointi sekä erilaiset kiinteistötoimitukset kiinteistöihin liittyvän lainsäädännön ohella tulevat opiskelijalle tutuksi. Kiinteistösijoittamisen, kiinteistöjen strategisen johtamisen ja kiinteistöalan yhteiskunnallisten vaikutusten tunteminen antavat vahvan pohjan työskennellä merkittävissä tehtävissä, myös kansainvälisesti.
Maankäytön suunnittelun opintosuunta tarjoaa maankäytön suunnittelun strategisuuden, vuorovaikutteisuuden ja elinympäristötiedon hallinnan valmiuksia. Se kehittää kokonaisvaltaisia ja eri aloja integroivia taitoja maankäytön suunnittelun ja ohjelmoinnin johtotehtävissä sekä suunnittelun analyytikkona niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Kiinteistötalouden koulutusohjelmaan haetaan Insinööritieteiden  Rakennetun ympäristön -kandiohjelman kautta tai suoraan Kiinteistötalouden maisteriohjelmaan.
Maankäytön suunnitteluun maisteri-ohjelma on juuri tekeillä.

Englanninkieliset maisteriohjelman pääaineet ovat Real Estate Investment and Finance (REIF) ja Creative Sustainability in Real Estate (CS).

 

Yleistä tietoa hakemisesta löydät osoitteesta studies.aalto.fi

Opinnoista löytyy tietoa sivustolta into.aalto.fi

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 26.07.2016.