SASUI

Systemic Architectures for Sustainable Urban Development


SASUI-hanke lähestyy kaupunkien kehittämiskumppanuuksia sosiaalisina innovaatioina, joihin satsaamalla on helpompaa edistää tärkeäksi katsottuja päämääriä – kuten esimerkiksi ’matalahiilisiä’ liikkumisratkaisuja.  Toimintatutkimuksena toteutettavassa hankkeessa kehitellään ns. 4P-mallia (public-private-people-partnership), joka vaatii suunnittelun osapuolten intressien sekä niiden välisten jännitteiden ymmärtämistä. Tapaustutkimuksen kohteina ovat Otaniemen-Keilaniemen alue sekä Tampereella Tammela.

Hankkeessa toteutetaan myös kansainvälinen ’benchmarkkaus’ eli vertailu samojen haasteiden kanssa painiviin kaupunkiseutuihin, etenkin Ruotsissa ja Kiinassa. Vertailun avulla saadaan koottua suomalaisten kaupunkien kannalta kiinnostavia esimerkkejä siitä, millaisin tukijärjestelmin kaupunkikehityksen kestävyyttä ja matalahiili-innovaatioiden synnyttämistä on edistetty paikallisesti ja seudullisesti. Vertailussa selvitetään esimerkiksi, mikä rooli yrityksillä on innovaatioekosysteemissä ja miten kehitysprosesseja seurataan mm. erilaisten indikaattorien avulla. Espoossa ’Innovation Garden’ -nimikkeen alla lanseerattu yhteistyö on kiinnostava silmu, jonka kehitystä pyritään hankkeen kautta tukemaan.

Hanke kytkeytyy kansainväliseen ’World Alliance for Low Carbon Cities (WALCC)’ -yhteistyöhön.  WALCC on voittoa tavoittelematon yhdistys matalahiilisten kaupunkiseutujen edistämiseksi. SASUI-hankkeelle WALCC on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa verkoston jäsenten tutkimus- ja kehityspyrkimyksistä, jalostaa sen pohjalta tulevia yhteishankkeita sekä tiedottaa hankkeen tutkimustuloksista. 

Hankkeen kesto: 2014-2015
Budjetti:
620 000 (sis. ulkopuolisen rahoituksen sekä yliopistojen omarahoitusosuudet; TEKESin osuus 372 000)
Yhteistyökumppanit:
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu;  Espoon kaupunki; Tampereen kaupunki; Synocus Oy (kilpailutuksen perusteella valittu alihankkija)
Hankkeen johtaja:
Raine Mäntysalo
Hankkeen yhteyshenkilöt:
Kaisa Schmidt-Thomé (Aalto-yliopisto), Helena Leino (Tampereen yliopisto) ja Johan Wallin (Synocus Oy)

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 04.03.2016.