APRILab

Action-oriented Planning, Regulation and Investments Lab
Muuttuvien kaupunkialueiden suunnittelu-, hallinta- ja investointimallit

 

abrilab_kuva.png

APRILab on eurooppalainen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena tutkia muuttuvia kaupunkialueita ja tuottaa ratkaisuja itseorganisoituvien alueiden ja kaupunkitoimijoiden haasteisiin Amsterdamissa, Kööpenhaminassa, Istanbulissa sekä Espoon Innovation Garden alueella. APRILab on osa Urban Europe tutkimusohjelmaa. Hankkeen tuottamia tietoja voidaan hyödyntää olemassa olevien kaupunkialueiden ja tilojen kehittämisessä sekä käyttöönotossa. Suomessa hanketta rahoittavat Tekes, Espoon kaupunki, SRV ja Aalto yliopisto. Hanke käynnistyi 2013 ja se päättyy vuoden 2015 lopussa.

Aalto yliopisto vastaa hankkeessa tuotettavasta living lab -analyysistä. Hanketta koordinoi Amsterdamin yliopisto. Lisätiedot yhteistyöstä ja syntyneistä tuotoksista: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).

Hankkeen julkaisut:

Wallin, Sirkku & Saffans, Aija (2015). From Statutory Urban Planning to Living Labs. In Lappalainen, Pia; Markkula, Markku & Kune, Hank. Orchestrating Regional Innovation Systems – Espoo Innovation Garden (pdf), Otava: Espoo. eISBN: 978-952-60-3702-8.

Horelli, Liisa; Saad-Sulonen, Joanna; Wallin, Sirkku & Botero, Andrea (2015).When Self-Organization Intersects with Urban Planning: Two Cases from Helsinki. Planning Practice and Research 30(3), 286-302. #abstract DOI: 10.1080/02697459.2015.1052941.

Yhteyshenkilö:

sirkku.wallin [at] aalto [dot] fi (Sirkku Wallin)
tutkija
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK
Maankäyttötieteen laitos
Insinööritieteiden korkeakoulu

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 08.09.2015.