YTK:n tutkimushankkeet

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET


Aalto Built Environment Laboratory (ABE)
Yhteyshenkilö: mailto.aija.staffans [at] aalto [dot] fi (Aija Staffans)

activAGE
Yhteyshenkilö: tiina.laatikainen [at] aalto [dot] fi (Tiina Laatikainen)

APRILab – Action-oriented Planning, Regulation and Investments Lab
Muuttuvien kaupunkialueiden suunnittelu-, hallinta- ja investointimallit

Yhteyshenkilö: sirkku.wallin [at] aalto [dot] fi (Sirkku Wallin)

BALANCE – Paikallispolitiikan, asumispreferenssien ja kestävyyden tasapainottaminen maaseutu–kaupunki-välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla
Yhteyshenkilö: mailto.raine.mantysalo [at] aalto [dot] fi (Raine Mäntysalo)

Elinvoimaisen asuinalueen tilat (ELINAT)
Yhteyshenkilö: markku.norvasuo [at] aalto [dot] fi (Markku Norvasuo)

ENJUSTESS – Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut
Yhteyshenkilö: tiina.laatikainen [at] aalto [dot] fi (Tiina Laatikainen)

Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille palveluille
Yhteyshenkilö: simo.haanpaa [at] aalto [dot] fi (Simo Haanpää)

Living Lab Bus
Yhteyshenkilö: markku.norvasuo [at] aalto [dot] fi (Markku Norvasuo)

Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous (JULMA)
Yhteyshenkilö: sari.puustinen [at] aalto [dot] fi (Sari Puustinen)

MAPS-LED
Yhteyshenkilö: markku.norvasuo [at] aalto [dot] fi (Markku Norvasuo)

NORD-STAR − Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research (English)
Yhteyshenkilö: sirkku.juhola [at] aalto [dot] fi (Sirkku Juhola)

Rule-based Urban Planning and Agent-based Modelling (PEKA)
Yhteyshenkilö: mailto.aija.staffans [at] aalto [dot] fi (Aija Staffans)

SCENSLEGO – Strateginen maankäytön suunnittelu toimijuuksia muokkaavana skenaariotarinoiden kerrontana: haaste legitimaatiolle? (English)

Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (English)
Yhteyshenkilö: marketta.kytta [at] aalto [dot] fi (Marketta Kyttä)

SPIRE Smart Parking for Intelligent Real Estate (English)
Yhteyshenkilö: vesa.kanninen [at] aalto [dot] fi (Vesa Kanninen)

Spire Surroundings
Yhteyshenkilö: pasi.maenpaa [at] aalto [dot] fi (Pasi Mäenpää)

Svebo – Ruotsin asumisregiimi
Yhteyshenkilö: christer.bengs [at] aalto [dot] fi (Christer Bengs)

Systemic Architectures for Sustainable Urban Development (SASUI)
Yhteyshenkilö: kaisa.schmidt-thome [at] aalto [dot] fi (Kaisa Schmidt Thomé)

Turvallisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa − tiedon kokoaminen ja käsikirjan rakentaminen verkkoon
Yhteyshenkilö: aino.hirvola [at] aalto [dot] fi (Aino Hirvola)


PÄÄTTYNEET HANKKEET

         2014

ESPON BSR-TeMo – Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region
Contact person: tomas.hanell [at] aalto [dot] fi (Tomas Hanell)

HAPPI – Hiilineutraalin asumisen pelimerkit
Yhteyshenkilö: simo.haanpaa [at] aalto [dot] fi (Simo Haanpää)

ECOTALE External Costs of Transport and Land Equalization (English)
Yhteyshenkilö: vesa.kanninen [at] aalto [dot] fi (Vesa Kanninen)

Kaupunkitieto ja toiminnan hallinta (KaToHan)
Yhteyshenkilöt: sirkku.juhola [at] aalto [dot] fi (Sirkku Juhola) ja sirkku.wallin [at] aalto [dot] fi (Sirkku Wallin)

Kids Out! Lasten ja nuorten liikkuminen erilaisissa kaupunkiympäristöissä
Yhteyshenkilö: marketta.kytta [at] aalto [dot] fi (Marketta Kyttä)

Laatureitti – Kuninkaankolmion asukkaiden  kävely- ja pyöräily-ympäristöt laatukriteeristöjen ja kokemustiedon valossa
Yhteyshenkilö: kaisa.schmidt-thome [at] aalto [dot] fi (Kaisa Schmidt-Thomé)

Rakennemallit kaupunkiseutujen suunnitteluvälineinä
Yhteyshenkilö: jonna.kangasoja [at] aalto [dot] fi (Jonna Kangasoja)

VIHERKEHÄ – Ilmastonmuutokseen sopeutuminen viherrakentamista kehittämällä – Viherkerroinajattelun soveltamisen mahdollisuudet Helsingin metropolialueella
Yhteyshenkilö: simo.haanpaa [at] aalto [dot] fi (Simo Haanpää)

         2013

Arkkitehtien asiantuntijuus
Yhteyshenkilö: raine.mantysalo [at] aalto [dot] fi (Raine Mäntysalo)

Elävä esikaupunki (ELOISA)
Yhteyshenkilö: Markku Norvasuo

Kansalaisen työkalupakki
Yhteyshenkilö: sirkku.wallin [at] aalto [dot] fi (Sirkku Wallin)

MAAPAIKKA III -hanke: Maaseutualueiden paikkatietopohjaisen maankäytön ja palveluiden hallintamallin koulutus ja käyttöön saattaminen
Yhteyshenkilö: janne.roininen [at] aalto [dot] fi (Janne Roininen)

Urbaani arki − Avara, sujuva, hyvinvointia tuottava arki urbaanin elämisen tilojen kehittämisen lähtökohtana
Yhteyshenkilö: kaisa.schmidt-thome [at] aalto [dot] fi (Kaisa Schmidt-Thomé)

URBAANI REGIIMI: Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet metropolialueiden kaupungissa. Helsingin metropolialue, Lahti ja Uppsala
Yhteyshenkilö: sari.puustinen [at] aalto [dot] fi (Sari Puustinen)
 

           2012

Asukas- ja asiakaslähtöiset kaupunkiympäristöjen turvallisuusratkaisut (AATU)
Yhteyshenkilö:
marketta.kytta [at] aalto [dot] fi (Marketta Kyttä)

ARTTU – Paras-arviointitutkimusohjelma
Yhteyshenkilö: raine.mantysalo [at] aalto [dot] fi (Raine Mäntysalo)

Economics & Built Heritage (EBHeritage) (Finnish)
Yhteyshenkilö: mikko.malkki [at] aalto [dot] fi (Mikko Mälkki)

Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa (KAVERI)
Yhteyshenkilö: raine.mantysalo [at] aalto [dot] fi (Raine Mäntysalo)

Itsenäinen liikkuminen lapsuuden kriittisenä kehitystekijänä ja
elämänlaadun luojana
Yhteyshenkilö: marketta.kytta [at] aalto [dot] fi (Marketta Kyttä)

Maapaikka I – Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelun kehittäminen
Yhteyshenkilö: karitta.laitinen [at] aalto [dot] fi (Karitta Laitinen)

Osallistuva paikallisyhteisö (PALCO)
Yhteyshenkilö: liisa.horelli [at] aalto [dot] fi (Liisa Horelli)       
  

           2011

Asukaslähtöinen arviointi lähiöiden peruskorjaushankkeissa – tapaus Maunula (ASLA)

ESPON-Ilmasto-hanke: Ilmastonmuutos ja sen alueelliset ja paikalliset vaikutukset

Experiences on projects promoting sustainable lifestyles in Nordic countries (English)

Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (BaltCICA) (Finnish)

Climate Change Community Response Portal (CCCRP) (Finnish)

Kaupunkiympäristö ja lasten liikkuminen (KYLLI)

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet pohjoismaissa

Monimuotoinen, vetovoimainen lähiö (MOVE)

Visions of residential futures (VISURF): Housing in Transformation 2008−2011 (Finnish)
 

          2010

ILMANKOS – Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen Tampereella, tutkimus- ja kehittämisosio

Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta(KOKKKA)

Kaupunkimaisuuden lunastamaton lupaus

Paikallistettu ihminen–ympäristö-suhteen tutkimus – pehmoGIS-menetelmä elinympäristön koetun laadun kartoittajana

Urbaani Onni − Eheytyvän kaupungin ekososiaalinen kestävyys

Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit: Asumistarjonnan erilaistaminen ja attraktiivisuus pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa


           –2009

Asukaslähtöisen palvelurakenteen kehittämishanke (ASPA/ALPAKKA)

Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot

EXTREFLOOD II – Maankäytön suunnittelun ristiriidat tulva-alueilla

FVH Ubiikki Helsinki (UBI HKI)

Maankäytön ristiriitojen käsittely − uudet työtavat ja menetelmät

Opiskelija-asuminen Ranskassa ja EU:ssa

Suomen arkkitehtiliiton jäsenkysely

 

Sivusta vastaa: marina.jonhansson [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 14.04.2016.