Kiinteistötalouden tutkimusryhmä (REG)

Kiinteistöala on muodostunut viime vuosikymmeninä omaksi tieteenalakseen. Kiinteistötalouden tutkimusryhmä kattaa kiinteistöalan kokonaisvaltaisesti ainoana yliopistoyksikkönä Suomessa.

Kiinteistöalan pohjana on kolmiulotteinen maa- ja vesialueiden omistus- ja hallintajärjestelmä. Asunto- ja toimitilamarkkinoilla ala toimii suoran kiinteistömuodon ohella yhtiömuotoisesti, ja markkinat ovat globaaleja. Kiinteistöala muodostaa 70 % maamme kansallisvarallisuudesta, työllistää 20 % työvoimasta ja vastaa 50 %:sta ilmastonmuutoksen sopeutumismahdollisuuksista. Kiinteistötalouden tutkimusryhmään kuuluu neljä professoria, kuusi tutkijatohtoria ja noin 30 tohtorikoulutettavaa. Ryhmä vastaa alan koulutuksen järjestämisestä rakennetun ympäristön kandidaattiohjelmassa ja kiinteistötalouden ja real estate finance’n maisteriohjelmissa sekä yhteistoiminnassa creative sustainability maisteriohjelmassa. Tutkimusryhmän professuurien kuvaukset:

Kiinteistöliiketoiminta käsittelee mm. kiinteistösijoittamista ja -liiketoimintaa, kiinteistöhallintoa sekä kiinteistösektorin johtamistaitoja. (Professori Seppo Junnila)

Kiinteistötalous ja -arviointi syventyy kiinteistötalouden toimintamekanismeihin ja teorioihin, kiinteistöarviointiin, arvonmuodostukseen, maa-, asunto- ja toimitilamarkkinoiden toimintaan sekä sijoittamiseen. (Professori Kauko Viitanen)

Kiinteistötekniikka perehtyy japerehdyttää kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen, kiinteistötoimitusten suorittamiseen sekä kiinteistörakenteen suunnittelua koskeviin tehtäviin ja maapolitiikan hoitamiseen. (Professori Arvo Vitikainen)

Talousoikeus vastaa erityisesti ympäristö- ja kiinteistötalousoikeudellisesta opetuksesta ja tutkimuksesta Aalto-yliopistossa. (Professori Ari Ekroos)

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 08.09.2016.