Geoinformatiikan tutkimusryhmä (GMA)

Geoinformatiikka on useiden paikkatietoon, kohteiden mittaukseen ja tiedon visualisointiin keskittyvien tieteiden muodostama kokonaisuus. Tutkimus käsittelee mm. paikkatiedon mallinnusta ja hallintaa, karttojen visuaalista suunnittelua ja niiden teknistä tuottamista, geodeettista kartoitusta sekä satelliitti-, ilma- ja maakuvien käsittelyä ja 3D-mallinnusta.

Fotogrammetria ja kaukokartoitus käyttää valokuvia, satelliittikuvia sekä laserkeilausta kohteiden muodon ja ominaisuuksien selvittämiseen ja 3D-mallintamiseen. Menetelmät soveltuvat sekä pienten kohteiden että laajojen alueiden tarkkaan mittaamiseen ja tulkintaan. (Professori Henrik Haggrén, Professori Hannu Hyyppä, Apulaisprofessori Miina Rautiainen)

Geodesia on perinteikäs tieteenhaara Maan koon ja muodon määrittämiseksi. Geodesiaan kuuluu myös Maan painovoimakentän, merenpinnan ja maankuoren liikkeiden tutkimus. (Professori Martin Vermeer)

Geoinformatiikka on spatiaalisen eli sijainniltaan tunnetun tiedon käsittelyyn erikoistunut informaatiotekniikan ala. Sen sovelluksia kutsutaan GIS-järjestelmiksi (Geographic Information System) tai paikkatietojärjestelmiksi. Kartografia on oppi karttojen suunnittelusta, tuotannosta ja käytöstä. (Professori Kirsi Virrantaus)

 

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 03.11.2015.