Maan mittaamisesta maan käytön mahdollisuuksiin

Laitoksen missio ”spatiaalisesta tietämyksestä suunnitteluun ja kehittämiseen” määrittelee tutkimuksen kohteeksi maankäytön laajasti ymmärrettynä. Laitoksen tavoitteena on kansainvälisen tason tutkimus hyvin tunnetuilla fokusalueillaan (Insinööritieteiden korkeakoulun vastaavat fokusalueet suluissa):

- geoinformatiikka (teknisten järjestelmien suunnittelu ja tuotanto; arktinen tekniikka)

- maankäytön suunnittelu (kestävä rakennettu ympäristö)

- kiinteistötalous (kestävä rakennettu ympäristö).

Tutkimuksessaan laitos fokusoituu merkittäviin globaaleihin haasteisiin: ilmastonmuutos ja energiakysymykset, markkinoiden kansainvälistyminen, kansalaisyhteiskuntakehitys ja kaupungistuminen. Ne kannustavat laitoksen tutkimusryhmiä poikkitieteelliseen yhteistyöhön. Väestö lisääntyy nopeasti ja muuttaa kaupunkeihin, mikä aiheuttaa energiankulutuksen ja ilmastopäästöjen kasvua. Ihmiset tarvitsevat asuntoja ja toimitiloja ja tämä tarve on toteuttava kestävästi, sillä kiinteistöjen ja rakennusten osuus ilmastopäästöistä on 40 prosenttia.
Markkinoiden kansainvälistyminen jatkuu mm. digitalisoitumisen myötä ja tämä tuo mukanaan uudenlaisia haasteita. Näiden ratkaiseminen vaatii rakennetun ympäristön paikkatietojen hallintaa sekä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen osallistumista päätöksentekoon ja tulevaisuutensa rakentamiseen. Näissä kysymyksissä geoinformatiikalla, maankäytön suunnitellulla ja kiinteistöjohtamisella on keskeinen rooli.

Laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: geoinformatiikka, kiinteistötalous sekä yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK). Näiden lisäksi laitoksella toimii rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti sekä laserkeilauksen huippuyksikkö.

 

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 30.06.2016.