Tiedon hallinnalla viisautta maankäyttöön

Maankäytöllä tarkoitetaan erilaisia tapoja hyödyntää ja käyttää maata. Maankäyttötieteiden laitos kouluttaa osaajia ja tuottaa tietoa maankäytön eri osa-alueille. Laitoksen erityisenä vahvuutena on maanmittaustieteiden (geoinformatiikka ja kiinteistötalous) sekä maankäytön suunnittelun kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaisuus. Tämä kombinaatio mahdollistaa mm. korkealuokkaisten spatiaalisten analyysien kytkennät kiinteistöhallinnan ja -kehittämisen sekä maankäytön suunnittelun problematiikkaan. Se luo valmiudet vastata erilaisiin ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin maankäytön eri alojen johtotehtävissä. Monitahoinen työ- ja toimintaympäristö tarvitsee  yhteiskunnallisten, oikeudellisten, taloudellisten ja teknisten järjestelmien tuntemusta.

Laitoksen tutkimusalat muodostavat kolme ryhmää: kiinteistötalouden tutkimusryhmä perehtyy kiinteistömarkkinoiden ja kiinteistöjen hallinnan, rahoituksen, lainsäädännön sekä tekniikan tutkimukseen. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmässä (YTK) maankäyttöä tarkastellaan maankäytön suunnittelun sekä siihen liittyvien elinympäristön kokemuksellisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä vuorovaikutusprosessien näkökulmista. Geoinformatiikan tutkimusryhmässä mitataan maastoa sekä rakennettua ympäristöä, analysoidaan ja visualisoidaan kerättyä tietoa sekä kehitetään näihin liittyviä teknologioita.

Maankäyttötieteiden laitos on hieman yli sadan henkilön työyhteisö, josta tutkimushenkilökuntaa ja tohtorikoulutettavia on noin 50 ja tenure track professoreita 11. Koulutusohjelmissa opiskelee noin 550 opiskelijaa.

Sivusta vastaa: milka.nuikka [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 03.12.2014.