Maankäyttötieteiden laitos

Toimiva rakennettu ympäristö asumisen, elinkeinoelämän ja liikkumisen kannalta toteutetaan järkevillä maankäytön ratkaisuilla. Maankäyttötieteiden laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää, kiinteistötalous, maankäytön suunnittelu ja geoinformatiikka sekä rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti.

Laitos tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja opetusta yhteiskunnalliselta merkitykseltään erittäin keskeisillä ja kasvavilla alueilla, joissa tutkimushaasteita tuovat yhteiskunnassa tapahtuvat suuret muutokset: väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisoituminen ja digitalisoituminen.
Laitos on merkittävällä tavalla mukana myös Suomen Akatemian rahoittaman Laserkeilauksen huippuyksikössä.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää